Úvod

Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví AIPPI

Mezinárodní sdružení na ochranu duševního vlastnictví, které je všeobecně známé pod odvozeným názvem AIPPI, je jednou z nejdůležitějších mezinárodních organizací, věnujících se rozvoji a pokroku v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví.

V České republice se aktivně podílí na činnosti mezinárodního sdružení Česká národní skupina AIPPI. Členové této skupiny se profesionálně zajímají o problematiku ochrany duševního vlastnictví na národní a mezinárodní úrovni.

Členy AIPPI jsou jak advokáti, právníci, patentoví zástupci a někteří soudci, tak i vědci, zástupci průmyslu a obchodu, inženýři, konstruktéři, a to buď jako jednotlivé osoby nebo jako společnosti.

Mezinárodní organizace AIPPI zahrnuje 64 národních a regionálních skupin z více jak 100 zemí světa a jednotlivá členství jsou zřízena prostřednictvím těchto skupin.

Každé dva roky se koná mezinárodní KONGRES, který je otevřen pro všechny členy ze všech národních a regionálních skupin. Kongresů se pravidelně účastní asi 2000 členů, poslední kongresy se konaly v Montrealu, Riu de Janeiru, Melbourne, Ženevě, Gethenburgu, Bostonu a v Paříží. Na kongresech se řeší otázky (QUESTIONS), týkající se mezinárodního práva a jsou přijímána rozhodnutí na základě většinového souhlasu.

V nedávné době založilo AIPPI FORUM, které se organizuje každý druhý rok mezi kongresy a navazuje na schůzku Executive Committee. Forum je otevřeno všem členů i nečlenům a poskytuje vzdělávací program a nabízí možnosti setkání mezi členy.