Česká národní skupina Mezinárodní sdružení pro ochranu duševního vlastnictví - AIPPI, z.s.

Elišky Peškové 15/735 

150 00 Praha 5

IČ: 024 86 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JUDr. Karel Čermák

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JUDr. Michal Havlík

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JUDr. Jan Hák

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JUDr. Petra de Brantes Korejzová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JUDr. Petr Holý

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Eva Koplíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Členství

Členy skupiny mohou být osoby fyzické i právnické, podle toho se členství dělí na dva druhy: kolektivní a individuální. V návaznosti na druh členství se liší výše ročního členského příspěvku, který je splatný vždy k 31.12. předchozího roku na další rok.

 

Kolektivní členství                                       5 290,- Kč

 

Individuální členství                                     4 300,- Kč

 

Naší skupinu tvoří individuální členové, advokáti a patentoví zástupci, kteří se zajímají o problematiku duševního vlastnictví. Naši činnost podporuje náš jediný kolektivní člen, kterým je Komora patentových zástupců České Republiky.

 

Členství vzniká rozhodnutím výboru na základě projednání přihlášky zájemce o členství k přijetí do skupiny. Přihláška se podává písemně na adresu Skupiny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu předsedy, tajemníka nebo hospodáře, případně jiných členů výboru. Přihlášku může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, mající vztah k území České republiky se zájmem o ochranu duševního vlastnictví.

Členové národní skupiny jsou zároveň členy Mezinárodního sdružení AIPPI a mají práva a povinnosti členů AIPPI.

 

Práva členů skupiny

Účastnit se plenárního shromáždění a hlasovat na něm

Být voleni do jakékoliv funkce

Využívat výhod poskytovaných skupinou, zejm. účastnit se akcí pořádaných skupinou a Mezinárodního sdružení

Vystupovat a jednat jménem skupiny na základě pověření výborem.

 

Povinnosti členů skupiny

Řídit se stanovami skupiny, vnitřními předpisy AIPPI, usnesenámi plenárního shromáždění a výboru skupiny;

Počínat si při své činnosti v souladu s českým právním řádem;

Platit členský příspěvek za každý kalendářní rok

 

Přihláška ke stažení: formát pdf, formát docx

Otázky a pracovní skupiny

Výbor rozdělil zpracování odborných otázek pro příští kongres AIPPI v Miláně v září 2016 takto:

 

Added matter: the standard for determining adequate support for amendments – JUDr. Michal Havlík     

Requirements for protection of designs – JUDr. Jan Hák

Linking and making available on the Internet – JUDr. Petr Holý

Security interests over intellectual property – Mgr. Lukáš Lorenc

 

 

Zpracování odborných otázek pro zasedání kongresu AIPPI v Rio de Janeiru v říjnu 2015 bylo mezi členy rozděleno takto:

 

Q 244 Inventorship of multinational inventions - JUDr. Michal Havlík

Q 245 Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding - JUDr. Petra de Brantes Korejzová

Q 246 Exceptions and limitations to copyright protection for libraries, archives and educational and research institutions - JUDr. Petr Holý

Q 247 Trade secrets, ovelap with restrait of trade, aspects and enforcement - JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M.

Semináře

09.03.2016

Česká advokátní komora ve spolupráci s Českou národní skupinou AIPPI pořádá seminář  na téma "Občanský zákoník a právo duševního vlastnictví" s hlavním přednášejícím prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., advokátem a vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě University Palackého v Olomouci. Podrobnosti a program naleznete zde. 

 

02.12.2015

Česká advokátní komora ve spolupráci s Českou národní skupinou AIPPI pořádá seminář  na téma "Aktuální otázky práva duševního vlastnictví" s hlavním přednášejícím mjr. Mgr. Petrem Jirákem, vedoucím referátu 05 Ochrany duševního vlastnictví, Celní úřad pro Královéhradecký kraj, který se  bude věnovat tématu Působnosti celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Pozvánku a podrobný program semináře naleznete zde. 

 

25.11.2014

Česká advokátní komora ve spolupráci s Českou národní skupinou AIPPI pořádá seminář  na téma "Aktuální otázky práva duševního vlastnictví" se dvěma přednášejícími:

1.JUDr. Martinem Husovcem, Max Planck Institu, Mnichov, Německo, který se věnuje tématu Vymáhání práv duševního vlastnictví prostřednictví poskytovatelů on-line služeb

2.JUDr. Jiřím Mackem, předsedou senátu Vrchního soudu v Praze, který se věnuje tématu Judikatura ve věcech průmyslového vlastnictví. 

 

Podrobnosti a program naleznete zde.

Zasedání výboru a plenární shromáždění České národní skupiny AIPPI

13.04.2016

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

 

09.03.2016

Plenární shromáždění v Paláci Dunaj v Praze 1, Národní 10 (vchod z Voršilské 14) od 14:30 hod.

Pozvánka s programem je ke stažení zde.

 

02.03.2016

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

Zápis z jednání je k nahlédnutí zde.

 

10.11.2015

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

Zápis z jednání je k nahlédnutí zde.

 

22.09.2015

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

Zápis z jednání je k nahlédnutí zde.

 

23.06.2015

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

Zápis z jednání je k nahlédnutí zde.

 

28.04.2015

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

Zápis z jednání je k nahlédnutí zde.

 

22.1.2015

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

Zápis z jednání je k nahlédnutí zde.

 

25.11.2014

Plenární shromáždění v Paláci Dunaj v Praze 1, Národní 10 (vchod z Voršilské 14) od 15:30 hod.

Pozvánka s programem je ke stažení zde.

Usnesení plenárního shromáždění České národní skupiny AIPPI je k nahlédnutí zde.

Zápis ze zasedání plenárního shromáždění České národní skupiny AIPPI je k nahlédnutí zde.

Zpráva tajemníka o činnosti České národní skupiny je k nahlédnutí zde.

 

10.06.2014

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde. 

 

25.10.2013

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.

 

09.01.2013

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde. Příloha k pozvánce, bod 2. programu zasedání.

 

09.10.2012

Zasedání výboru České národní skupiny AIPPI, podrobnosti a program naleznete zde.