Členství

Členy skupiny mohou být osoby fyzické i právnické, podle toho se členství dělí na dva druhy: kolektivní a individuální. V návaznosti na druh členství se liší výše ročního členského příspěvku, který je splatný vždy k 31.12. předchozího roku na další rok.

 

Kolektivní členství                                       5 290,- Kč

 

Individuální členství                                     4 300,- Kč

 

Naší skupinu tvoří individuální členové, advokáti a patentoví zástupci, kteří se zajímají o problematiku duševního vlastnictví. Naši činnost podporuje náš jediný kolektivní člen, kterým je Komora patentových zástupců České Republiky.

 

Členství vzniká rozhodnutím výboru na základě projednání přihlášky zájemce o členství k přijetí do skupiny. Přihláška se podává písemně na adresu Skupiny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu předsedy, tajemníka nebo hospodáře, případně jiných členů výboru. Přihlášku může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, mající vztah k území České republiky se zájmem o ochranu duševního vlastnictví.

Členové národní skupiny jsou zároveň členy Mezinárodního sdružení AIPPI a mají práva a povinnosti členů AIPPI.

 

Práva členů skupiny

Účastnit se plenárního shromáždění a hlasovat na něm

Být voleni do jakékoliv funkce

Využívat výhod poskytovaných skupinou, zejm. účastnit se akcí pořádaných skupinou a Mezinárodního sdružení

Vystupovat a jednat jménem skupiny na základě pověření výborem.

 

Povinnosti členů skupiny

Řídit se stanovami skupiny, vnitřními předpisy AIPPI, usnesenámi plenárního shromáždění a výboru skupiny;

Počínat si při své činnosti v souladu s českým právním řádem;

Platit členský příspěvek za každý kalendářní rok

 

Přihláška ke stažení: formát pdf, formát docx