Řídící orgány

Orgány skupiny jsou plenární shromáždění, výbor a revizní komise. Členství v orgánech skupiny je čestné, v zásadě bezúplatné. O podmínkách případného poskytování náhrad hotových výdajů a/nebo náhrad za ztracený čas členů orgánů může rozhodnout plenární shromáždění. 

 

Plenární shromáždění

Plenární shromáždění je nejvyšším orgánem Skupiny a rozhoduje o nejdůležitějších otázkách činnosti a organizace jako je např. přijetí a změna Stanov, volí a odvolává členy výboru, projednává a schvaluje zprávu výboru a hospodaření a činnosti skupiny, stanoví výši členských příspěvků.

 

Výbor a jeho členové

Výbor je výkonným orgánem Skupiny a organizuje a řídí běžný chod činnosti Skupiny v rámic úkolů stanovených plenárním shromážděním, zejména při jejím působení v rámci Mezinárodního sdružení AIPPI, při spolupráci s jinými národními a regionálními skupinami a při organizování seminářů a jiných odborných akcí. Schází se pravidelně v 1-3 měsíčních intervalech na základě svolání předsedy Skupiny.

 

Personální složení výboru:

 

JUDr. Michal Havlík 

Předseda

 

JUDr. Jan Hák

Místopředseda

 

Mgr. Lukáš Lorenc 

Tajemník

 

JUDr. Petra  de Brantes Korejzová

Hospodář

 

JUDr. Petr Holý

Člen výboru

 

Eva Koplíková

Zapisovatelka

 

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem Skupiny a má tři členy:

 

JUDr. Aleš Vokálek

Předseda

 

JUDr. Martin Švorčík

Člen revizní komise

 

JUDr. Milan Kyjovský

Člen revizní komise