Semináře

09.03.2016

Česká advokátní komora ve spolupráci s Českou národní skupinou AIPPI pořádá seminář  na téma "Občanský zákoník a právo duševního vlastnictví" s hlavním přednášejícím prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., advokátem a vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu na Právnické fakultě University Palackého v Olomouci. Podrobnosti a program naleznete zde. 

 

02.12.2015

Česká advokátní komora ve spolupráci s Českou národní skupinou AIPPI pořádá seminář  na téma "Aktuální otázky práva duševního vlastnictví" s hlavním přednášejícím mjr. Mgr. Petrem Jirákem, vedoucím referátu 05 Ochrany duševního vlastnictví, Celní úřad pro Královéhradecký kraj, který se  bude věnovat tématu Působnosti celní správy v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Pozvánku a podrobný program semináře naleznete zde. 

 

25.11.2014

Česká advokátní komora ve spolupráci s Českou národní skupinou AIPPI pořádá seminář  na téma "Aktuální otázky práva duševního vlastnictví" se dvěma přednášejícími:

1.JUDr. Martinem Husovcem, Max Planck Institu, Mnichov, Německo, který se věnuje tématu Vymáhání práv duševního vlastnictví prostřednictví poskytovatelů on-line služeb

2.JUDr. Jiřím Mackem, předsedou senátu Vrchního soudu v Praze, který se věnuje tématu Judikatura ve věcech průmyslového vlastnictví. 

 

Podrobnosti a program naleznete zde.